Fyzická osoba:

Pro zapůjčení zařízení fyzickou osobou požadujeme:

- platný občanský průkaz pro občany ČR

- zálohu v hotovosti dle ceníku

Právnická osoba:

Pro zapůjčení zařízení právnickou osobou požadujeme:

- občanský průkaz osoby která si vypůjčuje zařízení

- předložení originálního živnostenského listu

- předložení originálního výpisu z obchodního rejstříku

- zálohu v hotovosti dle ceníku

U právnických osob možnost výpůjček na fakturu s poskytnutím slevy.

Cizí státní příslušník:

Pro zapůjčení stroje jako cizí státní příslušník požadujeme:

- pas s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR ( pro občany Slovenské republiky akceptujeme Slovenský Občanský průkaz )

- zálohu v hotovosti dle ceníku

Při nesplnění podmínek:

požadujeme zálohu až do výše pořizovací ceny půjčovaného stroje.

Doba nájmu

Doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky. Její platnost je 24 hodin. K době pronájmu poskytujeme 1 hodinu zdarma na dopravu. Při překročení této doby se automaticky načítá další započatá 4-hodinová nebo 24-hodinová sazba.

Doba pronájmu je stanovena při výpůjčce. Tuto dobu lze telefonicky prodloužit nebo stroj vrátit dříve než bylo sjednáno při výpůjčce. Nájemce uhradí nájemné pouze za dobu pronájmu.

U cen uvedených v ceníku t.j. 1 - 5 dní , 6 - 14 dní a nad 15 dní se rozumí cena pronájmu za 24 hod. Cena na víkend je od pátku 9:00 do pondělí 9:00.

U ceny uvedené v ceníku na 1 – 4 hodiny se rozumí cena pronájmu za 4 hod. + 1hod. zdarma na přepravu stroje, po překročení tohoto časového úseku je účtována cena jako za 24 hod.