Reklamační list

 

Reklamující:

Jméno: .........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

 

Dodavatel:Michal Plašil,  Ratibořská 106/127, Opava, 74705

IČO: 74243845

DIČ: CZ7906105416

 

 

Číslo prodejního dokladu: ...................................  Datum prodeje:..................................................

Číslo objednávky: .................................................

 

Označení reklamovaného zboží: .........................................................................................................

Výrobní číslo: .........................................................  Sériové číslo: .......................................................

 

Popis závady:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Obsah balení při předání:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Upozornění: Zboží k reklamaci prosíme předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

 

 

 

................................................................

Datum a podpis reklamujícího